top of page
FF-WEBSITE BANNER.png

This is the roster of individuals who have confirmed their attendance today.

Nadeem Akbar ( Khattana)

416-254-6313

Naveed Hussain

416 219 3623

Sadaf Butt

905-232-4857

Sameera Mushtaq

416-505-7829

Shafia Iram

647-612-7878

Shahina Kishwer

647-544-4300

Tahir Jamal Tj

416 836 0938

Tuba Zareen

647-893-1671

Uzma Abbasi

647-993-2736

Aisha Shahid

647-889-1603

Amara Shaikh

647-519-9198

Arshia Zaryeen

647-571-9278

Faisal Elahi

647-894-9336

Iram Abid

289-952-3977

Kanwal Waseem

416-879-2077

Naeem Sattar

647-657-9081

Rehman Qureshi

289-776-6109

Saima Naeem

416-857-0574

Sana Shahid

647-916-5417

Shafiq Farooqi

416-829-6351

Asma Anwar

647-680-3889

Khadija Sehar

647-470-7037

Tassawar Syed

647-773-4372

Farah Hashmi

647-677-4973

Qadeer Khan

647-773-7550

Syed Sharjeel Husainy

647-568-8000

Terence Lushington

416-752-1975

Ahmer Shaikh

647-405-6233

Almas Rashid

647-449-5054

Erum Khan

437-255-4463

Iram Abid

289-952-3977

Kamran Siddiqi

416-669-9147

Laila(Shamaila) Kazmi

647 710 4543

bottom of page